Bestyrelsemøde 21-6-2018 kl .20.00

Næste bestyrelsemøde er torsdag den 21-6-2018.

hvis du ønsker noget behandlet, send en mail til formand@ellehjornet.dk

 

/Formanden

Arbejdsdag 2018

Så er datoen sat 29 april kl. 9.30 på legepladsen

arbejdsdag 2018-04-29

/bestyrelsen

Radon

Jeg udgiver lige Helle & Morten i nr. 12  kommentar:

 

Kære Alle,
Der blev til generalforsamlingen talt om radon måling og vi har fået målt vores niveau i tiden 02.02.2018 til 03.04.2018.
Resultatet er en gennemsnitlig radon koncentration på 25,44 Bq/m3 hvilket er i kategorien lavt og dermed ikke giver anledning til at lave nogle tiltag for yderligere nedbringelse.
Lavt er 0-100, middel er 100-200 og højt er alt over 200 Bq/m3.
Hvis nogen ønsker at få foretaget måling kan vi oplyse at det kostede kr. 990,- alt inkl. og at målingen skal foretages over mindst 2 mdr. i fyringssæsonen defineret til okt. – maj.
Hvis nogen af jer har spørgsmål så bare sig til.
Hilsen Helle & Morten i nr. 12

Generalforsamling 2018 – 20 marts

Hej Alle grundejere

Så er datoen fastsat til den 20 marts

Godt Nytår

Hej Alle grundejere

I ønskes et godt nytår.

Vi ses på vores næste general forsamling i foråret.

/Formanden

Efterårsarbejds 17 September kl 9.30

Arbejdsdag  for Grundejerforeningen ”Ellehjørnet” 2017

 

arbejdsdag 2017-09-17

Arbejdsdag 14-5-2017 kl 9.30 på legepladsen

Hej Alle

 

så er datoen sat.

14-5-2017 kl 9.30 på legepladsen.

arbejdsdag 2017-05-14

/formanden

 

Husk generalforsamlingen på tirsdag den 28 marts !!

Hej alle grundejere

Husk generalforsamlingen på tirsdag den 28 marts !!

/formanden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Hermed ny indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017.

indkaldelse til OGF 2017ver2

Bestyrelse møde 7 marts

Vi afholder bestyrelsesmøde 7 marts 2017.

Hvis du har forslag sende disse til Formand@ellehjornet.dk

Referat findes her 

/bestyrelsen

Top