Radon

Jeg udgiver lige Helle & Morten i nr. 12  kommentar:

 

Kære Alle,
Der blev til generalforsamlingen talt om radon måling og vi har fået målt vores niveau i tiden 02.02.2018 til 03.04.2018.
Resultatet er en gennemsnitlig radon koncentration på 25,44 Bq/m3 hvilket er i kategorien lavt og dermed ikke giver anledning til at lave nogle tiltag for yderligere nedbringelse.
Lavt er 0-100, middel er 100-200 og højt er alt over 200 Bq/m3.
Hvis nogen ønsker at få foretaget måling kan vi oplyse at det kostede kr. 990,- alt inkl. og at målingen skal foretages over mindst 2 mdr. i fyringssæsonen defineret til okt. – maj.
Hvis nogen af jer har spørgsmål så bare sig til.
Hilsen Helle & Morten i nr. 12